ครูชัยยศ

เลขาฯ ป.ป.ช.แจง ครูชัยยศ ถูกปลด เหตุเซ็นรับรองค่าอาหารเป็นเท็จ

เลขาธิการ ป.ป.ช. แจง “ครูชัยยศ” ผิดฐานเป็นกรรมการตรวจรับโครงการอาหารกลางวัน แต่ละเลยหน้าที่จนเกิดการทุจริตเบียดบังงบอาหารกลางวัน ยันไม่ใช่ปมเบียดบังบนักเรียนประถมให้ ม.ต้น ชี้กระบวนการยังไม่ถึงที่สุดยังต่อสู้ได้

วันนี้ (8 ธ.ค. 2566) นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แถลงถึงกรณีที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดของนายชัยยศ สุขต้อ, ครูโรงเรียนบ้านยางเปา, อ.อมก๋อย, จ.เชียงใหม่, ซึ่งถูกปลดออกราชการ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน โดยทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตและการเบียดบังยักยอกเงินโครงการ

นายชัยยศ ถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจและตรวจการจ้างซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบว่าการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องและชอบธรรมหรือไม่ โครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างที่โรงเรียนต้องปฏิบัติตาม แต่พบว่าไม่มีการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการอนุมัติเงินสดยืมทดรองเพื่อใช้จ่ายโดยตนเอง

ตามระเบียบ, ในการจัดซื้อแต่ละวันต้องมีการส่งมอบอาหารที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักหรือไม่ แต่พบว่ามีการละเลยและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ตรวจสอบอย่างถูกต้อง ในทางกฎหมาย, นายชัยยศ มีหน้าที่ตรวจสอบและหากไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

เลขาธิการ ป.ป.ช. ระบุว่าการชี้มูลที่ป.ป.ช. ทำนั้นเป็นกระบวนการที่ยังไม่ถึงที่สุด, ยังมีการดำเนินการในชั้นอัยการพิจารณาสั่งฟ้องหากมีมูล และ การพิจารณาของศาลก็ยังมีศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา, ส่วนการลงโทษวินัยและทราบมาว่าเป็นการลงโทษปลดออก

อย่างไรก็ตาม, เมื่อต้นสังกัดสามารถส่งฟ้องไปยังศาลคุ้มครองขอให้เพิกถอนคำสั่งได้ ทั้งนี้, ป.ป.ช. ยอมรับว่าเห็นใจกรณีของนายชัยยศ แต่ความเห็นทางกฎหมายจะต้องมีหลักที่ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย

ในขณะเดียวกัน, เมื่อเข้าสู่กระบวนการของศาล, เป็นดุลยพินิจของศาลที่จะพิจารณาลดหย่อนโทษหากเห็นว่าไม่มีความเห็น ความผิดหรือเห็นว่าไม่มีเจตนาที่จะทุจริต ขณะที่ ป.ป.ช. ก็มีหน้าที่ชี้ว่าเมื่อมีความผิดก็ต้องชี้มูล, แต่ไม่ได้มีอำนาจในเรื่องการกำหนดโทษ

ขอขอบคุณบทความจาก : ครูชัยยศ